Home
  //  
Who We Are
  //  
Employment and Welfare
  
Apply to join our vessels
 
 

Stillingsutlysning – maskinsjef – Borgøy

Vi søker både internt og eksternt etter maskinsjef til Borgøy.

Tiltredelse i månedsskiftet april/mai.

Søker må inneha M1 sertifikat, samt fortrinnsvis IGF-sertifikat.


Søknad sendes til crew@bube.no innen 30. januar
Stillingsutlysning – skipsfører – BB Supporter

Vi søker internt og eksternt etter skipsfører (ønskelig med D3, minimum D5) til BB Supporter.

Fartøyet har per i dag kombinert 2 og 3-ukers turnus gjennom året.

Tiltredelse tilpasses.


Søknad sendes til crew@bube.no innen 22. januar.
To see our video Join our Fleet

click here

 
Print
 
 
  
 E-mail: ops@bube.no 
Office Phone: +47 96 50 40 00
24/7 Phone: +47 906 00 876

Buksér og Berging AS
Vollsveien 4
1366 Lysaker
 Click here to login