search_Close

Personell til vår ambulansebåt, Austevoll

Vi søker dyktige medarbeidere til Austevoll ambulansestasjon.
Stasjonen driftes av Helse Bergen og er utstyrt med både ambulanse på land og vann.
Bukser og Berging AS som eier og ansvarlig for ambulansebåten, søker i denne forbindelse etter Skipsførere og Lettmatros/motorpassere.

  • Lettmatros/Maskinpasser

Som ansatt vil du være med i utrykkingsteamet både i ambulansebil og i ambulansebåten.
Her vil du sammen med ansatte i Helse Bergen rykke ut på oppdrag og aktivt delta i pasienthåndtering.
Arbeidet vil bli utført i døgnkontinuerlig rotasjon.

Arbeidsoppgaver:
– Utrykning med ambulansebil/ambulansebåt
– Utføre arbeid i tråd med lover, forskrifter, prosedyrer, internt reglement og de bestemmelser som gjelder for virksomheten.
– Delta på fagsamlinger i inntil 30 timer per år, kurs, trening og sertifiseres iht. til gjeldende krav.
– Delta i arbeid på stasjonen og utføre de arbeidsoppgaver som blir delegert.
– Regelmessige 12-timers aktive vakter på høyvolum ambulansebil i Bergen Sør

Kvalifikasjoner:
– Norsk autorisasjon som Ambulansearbeider
– Gyldig utrykkingssertifikat (kode 160) og førerkortklasse C1
– Inneha papirer eller kunne kvalifisere til lettmatros/motorpasser
– Gode norsk- og engelskkunnskaper. Søkere med annet morsmål enn skandinavisk må ha bestått Bergenstest (B2 nivå).
– Ønskelig med erfaring fra Helse Bergen

  • Skipsfører

Som skipsfører er du øverste myndighet om bord vår ambulansebåt.
Du vil være på stasjonen sammen med Lettmatros/motorpasser og Helse Bergen ansatte.
Du vil gjennomgå kurs for førstehjelp på elementært nivå, samt innføring av ambulansebåtens medisinske utstyr og samband.
Arbeider blir utført i døgnkontinuerlig rotasjon.

Arbeidsoppgaver:
– Ansvarlig for sikkerheten om bord og at slikt sikkerhetsutstyr er i forsvarlig stand
– Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av øvelser om bord
– Inngående kunnskap om fartøyet og kjennskap til fartøyets stabilitet
– Ansvarlig for navigasjon og sikre nødvendige navigasjonshjelpemidler
– Ansvarlig for at fartøyets driftsbudsjett overholdes
– Ivareta fartøyets vedlikeholdssystem og vedlikehold av fartøyet.
– Delta på fagsamlinger i regi av Helse Bergen, inntil 15 timer per år

Kvalifikasjoner:
– Dekksoffiser klasse 4
– Gyldig kvalifikasjonsbevis for navigatører på hurtiggående fartøy
– Gode norsk- og engelskkunnskaper. Søkere med annet morsmål enn skandinavisk må ha bestått Bergenstest (B2 nivå).
– Ønskelig med godkjent kurs i passasjer- og krisehåndtering

Søknad sendes til crew@bube.no innen 15. juli.

 

Spørsmål om stillinger kan rettes til mannskapskontoret på tlf: 99 45 12 00