search_Close

Bemanning av vårt avlusingsfartøy

Vi søker engasjerte og løsningsorienterte matroser til oppstart på vårt avlusningsfartøy.
Fartøyet utrustes med Skamik avlusningsanlegg med kapasitet på 400 tonn per time.
Alle disipliner om bord vil aktivt delta i avlusningsoperasjoner.
Fordel med kjennskap og interesse for havbruk.

Rotasjon:            4 uker
Tiltredelse:         Etter avtale
Kvalifikasjon:     Ferdighetssertifikat som matros

Ønskelig med erfaring fra operasjoner knyttet til havbruksnæringen og fiskehelse.

Søknad sendes til crew@bube.no innen 20. juli.

Spørsmål om stillinger kan rettes til mannskapskontoret på tlf: 99 45 12 00