search_Close

Losbåtfører i Ålesund

Vi søker internt og eksternt etter skipsfører til losbåten i Ålesund.
Minimumskrav til stillingen er dekksoffisersertifikat D5 med førerrettighet.
Stasjonen har en kombinasjon av 2 og 3 ukers rotasjon gjennom året, 1:1.

Tiltredelse: Etter avtale

Søknad sendes til crew@bube.no innen 11.juli

Spørsmål om stillinger kan rettes til mannskapskontoret på tlf: 99 45 12 00